ถือศีลอดแล้วสุขภาพดี

ถ้าหากว่ามนุษย์ได้รู้ถึงประโยชน์ของการถือศีลอดทางด้านสุขภาพแล้ว เขาจะต้องหวังที่จะให้เดือนรอมฎอนมีอยู่ทั้งปี ทางการแพทย์ได้ยืนยันว่าการถือศีลอดจะเป็นการรักษาโรคต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้หะดีษของท่านนบี ได้กลายเป็นความมหัศจรรย์ทางการแพทย์ซึ่งท่านได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงถือศีลอด แล้วจะทำให้ท่านสุขภาพดี” นี่เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยถึงแนวทางในการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยเพื่อทำให้พวกเขามีสุขภาพดี [...]

กินสะฮูรอย่างไร ให้ได้บะร่อกะฮฺ..

อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้บัญญัติการถือศีลอดแก่เรา ดังเช่นที่พระองค์ได้บัญญัติแก่ประชาชาติก่อนหน้าพวกเรา คือพวกอะฮฺลุลกิตาบ พระองค์ได้ตรัสว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย การถือศีลอดได้ถูกบัญญัติแก่พวกเจ้า ดัเช่นได้ถูกบัญญัติแก่ประชาชาติก่อนหน้าพวกจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง” (2:183) [...]

การปรากฏของเดือนรอมฎอน

เป็นหน้าที่ของประชาชาติอิสลามที่จะต้องนับจำนวนวันของเดือนวะฮฺบาน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอน เพราะเดือนหนึ่งจะมี 29 วัน หรือ 30 วัน ดังนั้นจึงให้ถือศีลอดเมื่อเห็นเดือนเสี้ยว ถ้าหากเดือนเสี้ยวถูกเมฆหมอกมาบดบัง ก็ให้คาดคะเนนับเดือนซะอฺบานให้ครบ 30 วัน เพราะอัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้ทรงให้กำเนินชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน พระองค์ทรงทำให้เดือนข้างขึ้นเป็นกำหนดเวลาเพ่อมนุษย์จะได้รู้จำนวนปีและการคำนวณ และเดือนหนึ่งจะมีไม่เกิน 30 วัน [...]

เตรียมตัวเคลียหัวใจ ต้อนรับรอมฎอน

ในที่สุดเดือนรอมฎอนก็เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง และการถือศีลอดซึ่งเป็นรุก่นอิสลาม 1 ใน 5 ประการ ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนอันประเสริฐเช่นนี้ การถือศีลอดเป็นการฝึกฝนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของมุสลิมให้มีความหนักแน่น อดทน รวมทั้งยังต้องควบคุมอารมณ์ต่างๆ ให้พ้นจากอำนาจใฝ่ต่ำหรือทำจิตใจบริสุทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายอันสำคัญของการถือศีลอด ดังนั้นการถือศีลอดจึงเป็นอีกหลักการหนึ่งที่สร้างความเสมอภาค ภราดรภาพ ความหนักแน่น อดทน แก่มนุษยชาติ [...]

กินอินทผลัม ตามซุนนะห์นบี

ในผลอินทผลัมยังอุดมไปด้วยเส้นใย (Fibrt) ช่วยลดอาการท้องผูก ย่อยง่าย ทำให้ร่างกายที่รู้สึกหิวกระหายลดลงเมื่อรับประทาน ทั้งยังบำรุงกล้ามเนื้อ มดลูก และสร้างน้ำนมแม่ ยังมีสารแคลเซียม ซัลเฟอร์ เหล็ก โปแตสเซียม แมงกานิส บำรุงร่างกาย แก้โรควิงเวียนศีรษะ ช่วยให้กระดูกแข็งแรง บำรุงสายตา อินทผลัมจึงมีประโยชน์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ คนหนุ่ม คนสาว หรือคนชรา [...]

ข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นฟัรดูเดือนรอมฎอน

...บทบัญญัติแห่งอิสลาม กำหนดให้มุสลิม ทุกมุมโลกถือศีลอดด้วยการงดเว้นจากการกิน การดื่ม และอดกลั้นจากอารมณ์ใฝ่ต่ำทั้งหลาย ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก... [...]