“พลาสติกไม่อร่อย แถมย่อยสลายยาก” สารจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล ถึงเหล่าเพื่อนมนุษย์บนพื้นโลก

“พลาสติกไม่อร่อย แถมย่อยสลายยาก” สารจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล ถึงเหล่าเพื่อนมนุษย์บนพื้นโลก

     โลกใบนี้กำลังหันกลับมามองมนุษย์ และส่งสัญญาณถึงความไม่พอใจในพฤติกรรมการดำรงชีวิตแสนสะดวกสบายผ่านความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมากมาย เมืองหลายเมืองที่เคยมีอากาศดีเย็นสบายก็กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและร้อนขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี แม่น้ำหลายสายที่เคยใสสะอาดมองเห็นฝูงปลาแหวกว่าย ก็กลับเต็มไปด้วยกองขยะและขุ่นมัวจนมองไม่เห็นตัวปลา สัตว์ป่าสัตว์ทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์ ก็ค่อย ๆ ล้มหายตายจาก จนกระทั่งสูญพันธุ์ลงไปในที่สุด

     “ทะเลที่บ้านเราก็เหมือนกัน ตามซอกปะการังเริ่มมีเพื่อนแปลกหน้ามาอาศัยอยู่ด้วย บางตัวใส ๆ ลอยไปลอยมาเหมือนกับแมงกะพรุน บางตัวแข็ง ๆ รูปร่างเหมือนปลากระบอกตัวตัน ๆ บางตัวก็เรียวยาวเหมือนกับปลาเข็ม พวกนั้นพากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านเราเต็มไปหมด ไม่รู้มาจากไหน พ่อแม่เราบางตัวเริ่มตายลงจากการจับเพื่อนแปลกหน้ากินเข้าไป ว่ากันว่า มนุษย์เรียกเพื่อนแปลกหน้าพวกนี้ว่า พลาสติก” ส่วนหนึ่งของสารจากเพื่อนใต้ท้องทะเลหากคุณได้อ่านสารจากพะยูนน้อยมาเรียมแล้ว คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง?

     มนุษย์คิดค้นและสร้าง “พลาสติก” ขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว เพื่อนำมาใช้แทนวัสดุจากธรรมชาติ มนุษย์ต่างลิงโลดและดีใจกับการค้นพบครั้งใหม่นั้น และหวังว่า พลาสติก จะช่วยเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้น แต่ตอนนี้ พลาสติกที่เคยเป็นความหวัง กลับกลายเป็นฝันร้ายของโลกทั้งใบ เพราะการย่อยสลายพลาสติกเพียง 1 ชิ้น จะต้องใช้เวลายาวนานกว่าหลายร้อยปี
     ชาวจังหวัดกระบี่ จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ามีธรรมชาติและท้องทะเลสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก วันนี้ชาวกระบี่กำลังตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตสัตว์และพืชทะเล รวมไปถึงความงดงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำระดับโลกที่นักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเดินทางมาสัมผัสเดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคน รวมปีละกว่าหนึ่งล้านคน


     จังหวัดกระบี่ได้จัดตั้งนโยบาย KRABI GOES GREEN เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวกระบี่ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป งดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและโฟม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อุทยานแห่งชาติทางทะเล ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี รวมพื้นที่เกาะทั้งหมด 8 เกาะ ได้แก่ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง เกาะผักเบี้ย และเกาะรอก โดยจะมีการจัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฯ และประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดกระบี่ พร้อมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี พร้อมจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณหาดนพรัตน์ธารา และกิจกรรมปล่อยตัวทีมนักประดาน้ำของ กฟผ. ซึ่งร่วมสนับสนุนการเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณทะเลแหวกกว่า 30 คน

หลายคนอาจไม่ทราบว่า หน่วยงานด้านพลังงานอย่าง กฟผ. จะมีนักประดาน้ำรวมเกือบหนึ่งร้อยชีวิต ซึ่งล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดำน้ำ และมีทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพช่าง ทั้งช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ฯลฯ อีกด้วย เพราะหนึ่งในภารกิจสำคัญของ กฟผ. นอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้วนั้น คือ ภารกิจการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อนของ กฟผ. ไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการดำน้ำตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน การขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนการตรวจสภาพตะกอนในถังกักเก็บน้ำของโรงไฟฟ้า การเชื่อม ตัดต่ออุปกรณ์ใต้น้ำ ฯลฯ กฟผ. จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในทั้งสองประการข้างต้น เพื่อทำหน้าที่ดำน้ำลงไปปฏิบัติภารกิจใต้น้ำต่าง ๆ ให้แก่โรงไฟฟ้าและเขื่อนทั่วประเทศ ปัจจุบันมีนักประดาน้ำ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 78 คน
     เชื่อหรือไม่ว่า นักประดาน้ำ กฟผ. สามารถปฏิบัติภารกิจใต้น้ำได้อย่างชำนาญ ทั้ง ๆ ที่มีข้อจำกัดมากมาย ไม่ว่าจะพื้นที่ในการทำงานที่แคบ ลึก และมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่เพื่อนร่วมงาน ความหนาวเย็นของอุณหภูมิน้ำที่มีผลต่อร่างกายวินาทีต่อวินาที รวมทั้งเวลาในการทำงานที่จำกัด โดยในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งทุกคนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของนักประดาน้ำ กฟผ. นั่นก็คือ ความพร้อมของร่างกายและจิตใจความเชี่ยวชาญในการใช้ประสาทสัมผัสด้วยมือและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

     ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จริง ก็เพราะว่า นักประดาน้ำ กฟผ. ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักประดาน้ำจากครูฝึกผู้จบหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (SEAL) ของกองทัพเรือ ทั้งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องผ่านการทดสอบร่างกายอย่างเข้มงวด ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงพร้อมเท่านั้นจึงจะได้รับคัดเลือกให้เป็นนักประดาน้ำ กฟผ. และต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 เดือนเต็ม ลงดำน้ำจริง ทั้งน้ำจืดน้ำทะเล และต้องฝึกในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน นับเป็นความท้าทายสำหรับนักประดาน้ำอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้น หลังจากการฝึก 1 เดือนแรกผ่านไป ผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็นนักประดาน้ำ ยังต้องฝึกฝนหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ หลักสูตรการฝึกใช้อุปกรณ์เต็มรูปแบบ เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถรองรับภารกิจที่ยากและท้าทายขึ้นได้
     นอกจากนี้ นักประดาน้ำทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก 6 เดือน และตรวจสุขภาพ ก่อน-หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากมีการดำลึกกว่า 20 เมตร เพราะเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงตลอดทั้งปี จึงจะต้องดูแลรักษาตนเองให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. เชื่อมั่นในศักยภาพของนักประดาน้ำว่ามีความสามารถในการดำน้ำด้วยความเป็นมืออาชีพ และมีความปลอดภัยสูง เมื่อทราบถึงนโยบาย KRABI GOES GREEN ของจังหวัดกระบี่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. จึงร่วมสนับสนุนทีมนักประดาน้ำจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ให้ยังคงความงดงามและสมบูรณ์ตลอดไป
     นักประดาน้ำ กฟผ. เคยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจการค้นหาต่าง ๆ เช่น การค้นหาสายเคเบิ้ลใต้น้ำร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเหตุการณ์สายเคเบิ้ลใต้น้ำขาดที่เกาะสมุย การร่วมเก็บกู้เสาไม้ของสะพานมอญล้มพังลงจากน้ำป่าไหลหลากที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และล่าสุดกับการได้รับมอบหมายให้สนับสนุนภารกิจระดับโลกที่ต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานจำนวนมาก คือ การช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ ออกจากวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

กฟผ. ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมดูแลและรักษาทะเลกระบี่ ให้งดงามอยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยตลอดไป …
อ่านต่อ