“แต่งงาน” ต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่?

          การแต่งงาน เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า ครอบครัว แต่เป้าหมายนั้นจะเป็นจริงไม่ได้เลย หากขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีการออมเงินต่อเนื่อง ดังนั้นหากคู่รักคู่ไหนกำลังวางแผนแต่งงาน วันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆ มาฝาก เพื่อป้องกันการเงินขาดสภาพคล่องในระยะยาว มาดูวิธีวางแผนทางการเงิน เพื่อเก็บเงินให้พร้อมก่อนแต่งงานกันค่ะ

1. วางแผนเก็บเงินสำหรับจัดงานแต่งงาน

        การจัดงานแต่งงานหากไม่มีการวางแผนที่ดี ก็มีโอกาสที่จะต้องแบกรับภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังงานได้ ดังนั้นควรพูดคุยกันก่อนว่า ต้องการจัดงานแบบใด ใช้งบเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยควรแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเลือกจัดงานแต่งงานเล็กๆในแบบของตนเองและตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งงบประมาณในการจัดงานแต่งงานนี้ควรเป็นไปตามความเหมาะสม ของทั้งสองครอบครัว

2. วางแผนเก็บเงินสำหรับการใช้ชีวิตคู่หลังเกษียณ

        เงินก้อนนี้จะถูกนำมาใช้จ่ายในวันที่ไม่มีรายได้แน่นอนแล้วควรมีการตกลงกันให้แน่ชัดก่อนแต่งงานว่าจะเก็บออมร่วมกันเป็นจำนวนเท่าไหร่ ระยะเวลากี่ปี โดยแต่ละปีคุณสามารถใช้วิธีวางแผนลดหย่อนภาษีร่วมด้วย แบ่งเงินไปลงทุน เพื่อให้มีเงินเก็บมากขึ้นและมีเงินงอกเงยจากการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆก่อนที่จะนำเงินไปเก็บออมไว้ในรูปแบบของประกันสะสมทรัพย์หรือประกันบำนาญ เพราะมีความเสี่ยงต่ำ เงินต้นไม่สูญหาย มีเงินก้อนคืนให้ในระยะเวลาที่แน่นอน

3. วางแผนเก็บเงินสำหรับการมีบุตร

       ถ้าคุณตั้งใจจะมีลูกทันทีหลังแต่งงาน ยิ่งต้องวางแผนทางการเงินไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้มีเงินเก็บออมเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในช่วงตั้งครรภ์ ช่วงคลอดลูกและการเลี้ยงดูลูกในช่วง6เดือนแรก โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ควรมีสำรองไว้แยกออกมาจากส่วนอื่นอย่างน้อย 30,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการมีลูกของแต่ละครอบครัว

4. วางแผนเก็บเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน

        หากทำงานไม่ได้หรือมีเหตุไม่คาดคิดขึ้นเงินในส่วนนี้ก็จะดึงออกมาใช้ได้ในทันทีโดยแต่ละครอบครัวควรมีเงินออมสำรองไว้อย่างน้อย6–12เดือนสำหรับค่าใช้จ่ายหลักภายในบ้าน ยกตัวอย่างเช่น หากครอบครัวมีภาระค่าผ่อนบ้าน 10,000 บาท / เดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน 30,000 บาท / เดือน ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อย 6 เดือนหรือเท่ากับ 30,000 x 6 = 180,000 บาท

       แม้เงินจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของชีวิตคู่แต่เงินก็จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ดังนั้นก่อนแต่งงานจึงควรเปิดใจคุยกันเพื่อวางเป้าหมายชีวิตร่วมกันและวางแผนทางการเงินได้ทันทีจะได้มีเงินเก็บออมเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกช่วงชีวิตคุณ

Cr.scblife

 

อ่านต่อ