ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!! เรื่องสั้นจากน้องๆ ภาคใต้บ้านเรา

ชื่อผลงานหนังสั้นเรื่อง "ลับหลัง"

   

► ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

1.นางสาวซัลมา เป็นสุข

2.นายซันนูซี การีจิ

3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด

► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ลับหลัง

เมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดีย เรามักจะนึกถึงการพูดคุย โพส หรือแชร์เรื่องราวต่างๆในชีวิต หลายๆคนเล่นจนเกิดการเสพติดซึ่งส่งผลเสียแก่ตัวเองเนื่องจากไม่สามารถแบ่งเวลาได้ เราจึงมักคุ้นชินกับภาพของโซเชียลในแง่ดังกล่าว แต่ในความเป็นจริง โซเชียลมีเดีย หรือสื่อต่างๆสามรถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด และการเล่นโซเชียลก็ไม่ได้ทำให้เสียการเรียนแต่อย่างใด

อ่านต่อ