อามาลอะไรที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)

อามาล ที่ประเสริฐสุด

อิสลามสั่งใช้ให้กระทำความดีละทิ้งในสิ่งที่ต้องห้าม  แน่นอนว่าความดีมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละการกระทำความดีนั้นมีผลบุญแตกต่างกันออกไป  
    จากท่านอาบีอัมเร็น กล่าวว่า เจ้าของบ้านนี้ได้พูดกับฉัน เขาชี้ไปยังบ้านอับดุลเลาะฮฺ  กล่าวว่า
        ฉันได้ถามท่านรอซูล ซ.ล ว่า  “อามาลอะไรที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ ”
    ท่านรอซูลตอบ “ การละหมาดในเวลาของมัน ”
    แล้วอะไรอีกล่ะ ? 
    ท่านรอซูลตอบ “ การกระทำความดีกับพ่อแม่ทั้งสอง ”
    แล้วอะไรอีก ล่ะ
    ท่านรอซูลตอบ “ การพลีชีพในหนทางของอัลลอฮฺ ”
    และถ้าหากฉันถามอีก  ท่านร่อซูลก็จะตอบอีก 

รายงานโดย  บุคคอรีและมุสลิม 


        สิ่งที่ได้รับจากฮาดิษนี้ : 
    อามาลที่ประเสริฐสุด คือ การละหมาดในเวลา รองลงมาคือ การกระทำความดีต่อพ่อแม่รวมไปถึงการให้เกียรติต่อท่านทั้งสอง 
    การถามปัญหาต่างๆ นั้นให้ถามคน อาเล็มจะได้ประโยชน์มากกว่า อีกทั้งให้มีความอ่อนโยนต่อผู้ที่มีความรู้  และอย่าใช้คำถามมาก เกรงว่าจะทำให้ผู้ตอบ
    วันนี้คุณปฏิบัติอามาลที่ประเสริฐแล้วหรือยัง ??

เตือนฉันเตือนเธอ 

... อินชาอัลลอฮฺ...

ที่มารูปภาพ : 3.bp.blogspot.com

เรียงเรียงโดย : Wareedah Berita Muslim

อ่านต่อ