ซูเราะฮฺอาละอิมรอน อายัต 70-72

ซูเราะฮฺอาละอิมรอน อายัต 70-72

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ 

        70. โอ้ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย ! เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธบรรดาโองการของอัลลอฮฺ (*1*) ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่(*2*)
        (1)  คือโองการของอัลลอฮฺที่ระบุอยู่ทั้งในคัมภีร์เตารอต และอินญีลอันกอปร์ไปด้วย ลักษณะของท่านนาบีมูฮำหมัด
        (2)  คือยืนยันว่าลักษณะที่ระบุอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขานั้นตรงกับลักษณะของท่านนาบีมูฮำหมัด


 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

        71. โอ้บรรดาผู้ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย ! เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงสวมความจริงไว้ด้วยความเท็จ(*1*) และปกปิดความจริงไว้(*2*) ทั้งๆ ที่พวกเจ้าก็รู้ดีอยู่
        (1)  คือบิดเบือนความจริงที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาอันได้แก่การให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ และการบอกข่าวเกี่ยวกับนาบีท่านหนึ่งที่สืบเชื้อสายมากจากนาบีอิสมาอีล หมายถึงท่านนาบีมูฮำหมัด พวกเขาบิดเบือนเรื่องดังกล่าวด้วยสิ่งเท็จที่นักปราชญ์ของพวกเขาได้กุขึ้น ประหนึ่งเอาความเท็จสวมปิดความจริงไว้
        (2)  คือปกปิดลักษณะของท่านนาบีมูฮำหมัดไว้


 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

        72. และกลุ่มหนึ่งจากหมู่ผู้ได้รับคัมภีร์กล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกให้ลงมาแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธา(*1*) ในตอนเริ่มแรกของกลางวัน(เช้า) และจงปฏิเสธศรัทธาในตอนสุท้ายของมัน (เย็น) เพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับใจ(*2*)
        (1)  คือศรัทธาต่ออัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาแก่ผู้ศรัทธาต่อท่านนาบีมูฮำหมัดในเวลาเช้า และก็ปฏิเสธการศรัทธานั้นเสียในเวลาเย็น
        (2)  คือเพื่อว่าผู้ที่ศรัทธาต่อท่านนะบีจะได้แคลงใจต่อท่านนะบี และปฏิเสธศรัทธา อย่างที่พวกเราปฏิบัติ


#beritamuslim #beritamuslimlife #ข่าวสารมุสลิม #นิตยสารมุสลิม #ซูเราะฮฺ #อาละอิมรอน  70-72


อ่านต่อ