รู้แล้วจะทึ่ง! ขนาดนักกีฬาโอลิมปิกยังเลือกรักษาแบบท่านนบี (ซ.ล.)

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า หลายๆ ครั้งที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน จะบังเอิญไปพอเหมาะพอเจาะกับศาสตร์การรักษาของคนมุสลิมเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีล่วงมา อย่างล่าสุด ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก มีนักกีฬาระดับโลกหลายคน เลือกใช้วิธีการรักษาอาการปวดเมื่อย แบบเดียวกับที่ท่านนบี (ซ.ล.) เคยใช้ ซึ่งการรักษาที่ว่านี้ เราเรียกว่า............ [...]