“พิพิธภัณฑ์แม่” แห่งแรกของโลก

“พิพิธภัณฑ์แม่” แห่งแรกของโลก
          ในบริบทของคำว่า “แม่” ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใด มีเรื่องราวที่หลากหลายมิติปะปนอยู่  โดยเฉพาะความรักอันไร้ขอบเขตและเงื่อนไขซึ่งเป็นที่ประจักษ์กับทุกคน  ดังนั้นการหันกลับมามอง“แม่”และจัดทำสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความรักรวมทั้งความรู้สึกผูกพันจึงเป็นสื่งสร้างสรรค์ที่ดีงาม 

           จากคำจำกัดความของ “มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่”  ที่ระบุว่า “แม่  คือความดีงามของสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนทุกชีวิตให้เติบโต  รักของแม่ต่อลูก  และรักของลูกต่อแม่ เป็นรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ถ้าทุกคนเข้าถึงความเป็นแม่ในตัวเองและสรรพสิ่ง โลกจะมีความสุขและสันติภาพ”จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “พิพิธภัณฑ์แม่ อุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพ” โดยมีแนวคิดกับโครงการนี้ว่า  ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทำสวนประติมากรรมท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

           ในที่สุดคุณชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อทอซาติน จำกัด ผู้ผลิตผ้าม่านและเครื่องนอนพาชาญ่า (PASAYA)ได้บริจาคที่ดินจำนวน 53ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ที่ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี ให้เป็นสถานที่จัดสร้างพิพิธภัณฑ์

           โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่  ได้รับเกียรติจากนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบที่ดิน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทำพิธีรับมอบที่ดินจำนวนมาก


            สำหรับหรับจุดประสงค์หลักของโครงการมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า  อันเป็นพลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, เพื่อฟื้นฟูและสร้างสรรค์จิตวิญญาณแห่งความเป็นแม่ ให้มีนัยยะที่สำคัญในการพัฒนาชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม


           นอกจากนี้ ยังต้องการให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม จิตใจ  และมีสภาวะสิ่งแวดล้อม  ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลเพื่อให้เป็นสถานมี่จัดกิจกรรม  ที่แสดงออกให้เห็นถึงการร่วมมือ  ร่วมใจกันของมนุษยชาติ  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2567

อ่านต่อ