อิหม่ามมะฮฺดี เขาคือใคร?

        ถ้าพูดถึงอิหม่ามมะฮฺดี หลายคนอาจจะรู้จักแล้ว แต่ก็มีบางคนที่ยังไม่รู้จัก berita muslim จึงขอพื้นที่นี้มาทำความรู้จักกับอิหม่ามมะฮฺดี ซึ่งอิหม่ามอบู ฮะซัน อัล- อิบรีย์ ได้กล่าวว่า มีรายงานหะดีษมากมายที่ได้กล่าวถึง อิหม่าม มะห์ดี เขาเป็นผู้ที่อยู่ในสายตระกูลของท่านนบี เขาจะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำถึง 7 ปี จะมาทำให้คุณธรรมเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้ ขณะเดียวกัน ท่านนบี อีซา ก็จะลงมาจากฟากฟ้า ท่านจะมาช่วยอิหม่ามมะฮฺดีย์ กำจัดดัจญาลและท่านนบีอีซา จะละหมาดตามหลังอิหม่ามมะฮฺดีย์ (จากหนังสือ ของอิบนิ ก็อยยิม)

มีหะดีษบทหนึ่ง จากท่านอิหม่ามมุสลิม ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า มีรายงานจากท่าน ญาบิร ได้ยินท่านร่อซูล ได้กล่าวว่า

“จะมีชนกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันที่ยังคงสู้ต่อไป เพื่อให้สัจธรรมปรากฏขึ้น จะกระทั่งถึงวันกิยามะฮฺ ท่านนบี ได้กล่าวต่อไปอีกว่า และอีซา อิบนิ มัรยัม ก็จะลงมาจากฟากฟ้าและผู้นำของพวกเขา ก็จะกล่าวแก่ นบีอีซา ว่าเชิญท่านมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดพวกเราเถิด ท่านนบีอีซา ตอบว่า ไม่ได้หรอก เพราะพวกท่านทั้งหลายนั้นต่างก็มีผู้นำอยู่แล้ว ที่อัลลอฮฺ ได้ทรงให้เกียรติ สำหรับประชาชาตินี้”

คำว่า “ผู้นำ” ที่ถูกระบุในหะดีษนี้ ก็คือ อิหม่ามมะฮฺดีย์ นั่นเอง เพราะมีรายงานหะดีษ ที่ปรากฏอย่างชัดเจน (ว่าคือ อิหม่ามมะฮฺดี ) 


  “อัล-มะฮฺดี คือผู้ที่มาจากวงศ์วานของฉัน อัลลอฮฺ จะทรงให้สิ่งที่ดีงามกับเขาในคืนนี้ อัล-มะห์ดีย์ สืบเชื้อสายมาจากท่านหญิง ฟาฏิมะต์ หากดุนยาแห่งนี้จะไม่เหลือเวลาอีกแล้ว นอกจากเพียงวันเดียว อัลลอฮฺ ก็จะทรงให้วันนั้นยาว เพื่อที่พระองค์จะทรงส่งคนหนึ่งจากวงศ์วานของ ฉัน หรือจากครอบครัวของฉัน ชื่อของเขา จะตรงกับชื่อของฉัน และชื่อบิดาของเขา ก็จะตรงกับชื่อบิดาของฉัน เขาจะมาสร้างความยุติธรรมให้เต็มผืน แผ่นดินนี้ ดังที่แผ่นดินนี้ได้เต็มไปด้วยความอธรรมและการข่มเหง”

อัล-มะฮฺดี มาจากวงศ์วานของฉัน เขาจะมีหน้าผากกว้าง จมูกโด่ง เขาจะมาสร้างความยุติธรรมให้เต็มผืนแผ่นดิน ดังที่แผ่นดินนี้ได้เต็มไป ด้วยความอธรรมและการข่มเหง
เรียบเรียงโดย Imron berita muslim 

ที่มารูปภาพ en.shafaqna.com


อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที